Voorwaarden

Onderstaand komt er vooral op neer dat wij geen prive gegevens van jou verlangen (behalve jouw email adres) en jijzelf verantwoordelijk bent voor het delen van jouw gegevens en dat je te allen tijde zelf jouw account kunt verwijderen. Incl al jouw gegevens
Lees ook ons Prive beleid.


Aangezien wij eerst op het domein deleukstefoto.nl te bereiken waren gelden alle onderstaande voorwaarden vanaf vandaag 2 april 2019 ook voor voyuer.nl

Inleiding: (onderstaand is bijgewerkt op 10 oktober 2006)
Onze regels en voorwaarden gelden als volgt, voor onze leden en andere gebruikers van DLF. (Verder DLF)
De gebruikersvoorwaarden zijn eigendom van DLF en is voor het geheel of gedeeltelijke verspreiding, exploitatie, weergave, reproductie of ander gebruikvoorwaarden. Via alle media zonder beperking, voorafgaande toestemming van Mulder&Schneider BV vereist.
Zonder toestemming aan te vragen kan het ertoe leiden dat men strafrechtelijk en civielrechtelijk kan worden vervolgd door de inbreukmakende partij.
DLF is een voyeur cq datingsite waar gebruik word gemaakt van pornografisch materiaal en derhalve alleen bestemd voor personen vanaf 18 jaar.
DLF is een voyeursite cq datingsite die via Internet toegankelijk is voor leden en niet leden. Gratis leden hebben beperkte toegang tot DLF, leden daarin tegen hebben toegang tot de hele site.
Leden schaffen een Lidmaatschap aan voor een van de volgende periode's:
48 uur
1 maand
3 maanden
6 maanden
12 maanden
De actuele prijzen zijn hier te zien  http://www.deleukstefoto.nl/?p=payment
Alle bedragen zijn inclusief BTW en transactiekosten
Het zelf verwijderen/opzeggen van het account geeft geen recht tot teruggave van het resterende lidmaatschapsgeld.
Het Lid zorgt zelf voor verlenging van het Lidmaatschap dit word dus niet automatisch verlengt. Het Lid zal zijn lidmaatschap bedrag overmaken op de daarvoor bestemde bankrekening van DLF. Dit kan middels een automatische afschrijving van de bank, PayPall of Wallie. Ook zal het mogelijk zijn het lidmaatschap te voldoen via de telefoon. Op de afschrijving zal vermeld worden dat het om een betaling gaat van "pay.nl". Dit om de anonimiteit te waarborgen.
DLF verzoekt je om de onderstaande voorwaarden zorgvuldig door te nemen voordat men zich registreert als lid. Dit om ervoor te zorgen dat DLF een hoogwaardige en kwalitatieve voyeur cq datingsite te waarborgen. Als je niet akkoord gaat met onze voorwaarden raden we ja aan om je niet te registreren. Door je echter wel te registreren als lid van DLF verklaar je akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden.
Onderaan de voorwaarden vindt je een selectievakje waarin je aangeeft minimaal 18 jaar te zijn en de voorwaarden te hebben geaccepteerd.
Inleiding:
Artikel 1. definities
Artikel 2. registratie en toegang
* 2.1 Voorwaarden voor toegang en registratie
* 2.2 Bedenkingrecht
Artikel 3. Gebruik van DLF
*3.1 Verplichtingen voor DLF
*3.2 Verplichtingen voor het lid
Artikel 4. Tarieven en betaling voorwaarden
Artikel 5 Privacy en bescherming van gegevens van leden
* 5.1 Wanneer en waarom word er informatie verzameld over jou ?
* 5.2 Welk soort informatie word er gevraagd ?
* 5.3 Wie heeft er toegang tot mijn informatie ?
Artikel 6. Intellectueel eigendom
* 6.1 Inhoud door DLF verstrekt
* 6.2 Inhoud door leden verstrekt
Artikel 7. Aansprakelijkheid en garantie
* 7.1 Functioneren van DLF, website en diensten
* 7.2 Informatie en inhoud door leden verstrekt
* 7.3 Koppelingen ("links")
*.7.4 Beperking van aansprakelijkheid
Artikel 8. Beëindiging
Artikel 9. Overeenkomst tussen het lid en DLF
Artikel 10. Toevoegingen van DLF op de Gebruiksvoorwaarden
* 10.1 De betaalde termijn door het lid aangeschaft is nog niet afgelopen
* 10.2 De termijn waarvoor betaald is, is verstreken
Artikel 11. Jurisdictie en toepasbaar recht
Artikel 12 Over DLF / Mulder&Schneider BV

Artikel 1. Definities
DLF (DLF) verwijst naar het geheel van de diensten dat erop gericht is persoonlijke en niet zakelijke ontmoetingen tussen personen tot stand te laten komen. DLF is toegankelijk via het internet. Een gratis lid heeft beperkte toegang, een betalend lid volledige toegang.
Informatie over de kosten zijn te zien op http://www.deleukstefoto.nl/?p=payment
DLF dat toegankelijk voor DLF leden zowel de gratis toegankelijk gedeelten als de betaalde gedeelten.
Betaalde Diensten Verwijst naar alle diensten die toegankelijk zijn voor de leden die hun lidmaatschap voldaan hebben.
Lid/Leden/Users Verwijst naar de, al dan niet betalende, geldige geregistreerde users van DLF.
Gebruikersvoorwaarden Verwijst naar deze overeenkomst.

Artikel 2. Toegang en registratie
2.1 Voorwaarden voor toegang tot DLF en registratie
Het is niet toegestaan actief berichten te versturen aan leden met betrekking tot het willen maken van foto's en films. Betaald of onbetaald.
De user is verantwoordelijk voor de computer, software en andere communicatiesystemen, waarmee toegang tot DLF word verkregen. dit geldt ook voor de eventuele kosten die voortkomen uit telecommunicatie die voor het gebruik van DLF in rekening worden gebracht.
Om Lid te kunnen worden van DLF moet je minimaal 18 jaar zijn en alle verplichte velden van het registratieformulier naar waarheid invullen.
Om Lid van DLF te zijn dient men zich in te schrijven en de Algemene Voorwaarden die op DLF staan vermeld van het land waar het lid woont te respecteren.
Het toekomstig lid garandeert dat de door hem of haar verstrekte gegevens correct en naar waarheid zijn ingegeven en komen overeen met de werkelijkheid. Het lid zal DLF onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigen in de gegevens dan die bij de registratie zijn verstrekt. Of zal deze indien mogelijk zelf aanpassen op de betreffende pagina's van DLF.
Wanneer aan de voorwaarden van registratie heeft voldaan, zal ieder lid beschikken over een gebruikersnaam en een wachtwoord. De gebruikersnaam en wachtwoord zijn zelf uitgekozen en zijn dus strikt persoonlijk en vertrouwelijk en mogen nooit en ten nimmer aan derden bekent worden gemaakt of worden gedeeld. Als een lid deze persoonlijke gegevens verspreid of gebruikt op een manier die in strijd is met deze voorwaarden zal DLF het betreffende account van het lid opheffen.
Het geregistreerd lid is als enige aansprakelijk van het gebruik van zijn account aan derden. Het lid is ook aansprakelijk voor alle handelingen, uitingen etc die worden gedaan vanaf zijn of haar account. Het lid neemt alle verantwoording op zich zodat DLF zich kan vrijwaarden tegen elke vordering die voortkomt uit voor genoemde. Dit omdat DLF niet beschikt over de middelen en niet verplicht is de identiteit van een lid te controleren. DLF is bovendien niet aansprakelijk wanneer een identiteit van een lid door een ander wordt gebruikt. Als het lid reden heeft om aan te nemen dat zijn/ haar aanmeldingsgegevens of account door een ander wordt gebruikt, moet hij of zij DLF onmiddellijk op de hoogte hiervan stellen.
Wanneer een lid een vriend(in) wil introduceren op DLF en de contactgegevens van deze persoon naar DLF stuurt, dient het lid eerst toestemming van deze persoon te hebben gekregen om de betreffende gegevens te verwerken. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om de vriend(in) via elektronische weg op de hoogte te brengen van DLF en haar diensten. Dit bericht zal worden gestuurd in naam en op het account van betreffend aanbrengend lid. Op deze manier verstrekt het lid openlijk en vrijwillig zijn of haar informatie betreft DLF en valt dit dan ook onder zijn of haar verantwoordelijkheid.
Omdat veiligheid en kwaliteit een groot streven van DLF is zal DLF accounts opheffen van leden die de service van DLF gedurende 6 maanden niet hebben gebruikt of hebben voldaan aan de betaling om het account actief te houden.
DLF verstuurd periodiek een nieuwsbrief via email en is niet optioneel.
Artikel 3. Gebruik van DLF
Na registratie en betaling van het vereiste lidmaatschap kan het lid gebruik maken van de diensten die beschikbaar zijn op DLF.
De prijzen en betalingsvoorwaarden voor de diensten zijn vermeld in het artikel "Tarieven en betalingsvoorwaarden" van deze algemene gebruikers voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn altijd toegankelijk via de home index van DLF tijdens de presentatie of het gebruik van betaalde diensten waar het lid toegang toe wenst.
3.1 Verplichtingen voor DLF
DLF bied op afstand dmv elektronische middelen een online service aan via het internet. Het is niet DLF's doel om te adviseren of om op te treden als bemiddelaar voor relaties, huwelijken, samenleven etc. Ook behoord het niet tot DLF's om offline ontmoetingen te organiseren, toegang tot internet, netwerken of een elektronische communicatie service aan te bieden aan het publiek.
DLF heeft geen wettelijke verplichting om identiteiten van users vast te stellen wanner zij op de DLF website komen en toezicht te houden op de geplaatste inhoud van leden. Omdat DLF technisch niet in staat is om dergelijke services te leveren garandeert DLF niet dat ze de identiteit van leden zal vaststellen of dat zij door de leden onder hun eigen verantwoordelijkheid geplaatste inhoud zal wijzigen.
DLF kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor in strijd met de waarheid gelaten uitlatingen, uitingen van het lid. Mede om die reden is het noodzakelijk dat leden voorzorgsmaatregelen nemen wanneer zij besluiten een ander lid te ontmoeten. DLF aanvaard dan ook geen aansprakelijkheid voor lijfelijke ontmoetingen tussen leden en/of niet leden die voortvloeien uit het gebruik van de DLF website. Bovendien is het raadzaam als men besluit iemand te ontmoeten dit in een openbare gelegenheid te doen.
In verband met bovengenoemde wijst DLF haar leden erop dat zij via de diensten DLF aan andere leden geen gegevens openbaar mogen maken waarvan iemands identiteit achterhaald kan worden. (mailadressen, woonadres telefoonnummer)
3.2 Verplichtingen voor het lid
De bepalingen van dit artikel zijn onverminderd van toepassing in het artikel "beëindiging".
tijdens het gebruik van de diensten van DLF zal het lid voldoen aan het verbintenisrecht, de rechten van derden en deze Gebruikvoorwaarden.
3.2.1 Algemene Verplichtingen
Het lid heeft de volgende algemene verplichtingen:
* Erkennen dat hij/zij uitsluitend de grenzen van zijn/ haar privacy aangeeft en dat het uitsluitend zijn/haar verantwoordelijkheid is om dergelijke informatie te delen met users die niet schadelijk dient te zijn.
* Het respecteren van de eigendomsrechten van DLF en leden.
* Oprecht, respectvol en eerlijk handelen ten opzichte van DLF en mede leden.
3.2.2. Belangrijke Verplichtingen
Het lid heeft de volgende Verplichtingen:
* Het is nooit toegestaan DLF te gebruiken voor professionele of commerciële doeleinden zoals bijvoorbeeld, uitlokking of prostitutie.
* Het is niet toegestaan om onjuiste informatie te plaatsen in welke vorm dan ook
* Het is niet toegestaan om opmerkingen of inhoud te plaatsen waarmee de rechten van anderen worden geschonden. Ook is het niet toegestaan om het volgende te plaatsen; lasterlijke, beledigende, kwetsende of gewelddadige aard of die politiek, racistisch of xenofobisch geweld teweeg brengen. De verantwoordelijkheid van het plaatsen van zulk materiaal berust bij betrokken lid en zal worden verwijderd van DLF.
* Het is niet toegestaan om persoonlijke gegevens te posten waarmee het mogelijk is om buiten DLF contact met elkaar te verkrijgen. (telefoonnummer, adres etc.)
* Het is niet toegestaan om in welke vorm dan ook de normale gang van de diensten te beperken. Tevens is het niet toegestaan om het normale communicatie verkeer te hinderen cq te onderbreken. Hierbij word gedacht aan het manipuleren van software, massamailings, wormen, virussen etc. DLF behoud zich het recht een lid te verwijderen die zich hier schuldig aan maakt.
* Het is niet toegestaan om koppelingen naar illegale, commerciële websites te plaatsen die in strijd zijn met deze voorwaarden.
* Het wachtwoord en de aanmeldnaam mogen uitsluitend gebruikt worden door het geregistreerde lid en derhalve ook niet worden doorgeven aan derden.
* Het lid dient te garanderen dat persoonlijke gegevens legaal worden verspreid zonder dat dit schade heeft op de directe omgeving.
* Het lid dient toestemming te hebben voor plaatsen van bestanden welke NIET van uzelf zijn. Deze toestemming kan ten alle tijde worden ingetrokken.
* De service te gebruiken die in overeenstemming komt met de doelstellingen die omschreven zijn in deze gebruikersvoorwaarden.
Het niet voldoen aan deze verplichtingen behoud DLF het recht betreffend lid (definitief) te verwijderen.
Artikel 4. Tarieven en betalingsvoorwaarden
De betaalde services kunnen worden gebruikt indien men geregistreerd lid bent op DLF en er een betaling is ontvangen. Men kan een betaald lidmaatschap aanvragen en dit betalen via de volgende wegen: Creditcard, overschrijving via bank en via de telefoon. Op de bank/telefoon nota zal komen te staan "betaling pay.nl" dit om de anonimiteit te waarborgen.
De tarieven van de verschillende lidmaatschapgelden zijn hier beneden weergegeven. DLF behoud zich het recht om de tarieven aan te passen ivm de evolutie van de stijgende kosten. Het lid zal hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht.Voor leden die zich lid maken na het publiceren van de hogere lidmaatschapgelden gelden deze meteen. Voor leden die al lid zijn op het moment van de aankondiging zal de prijswijziging pas ingaan bij de volgende betaling.
DLF hanteert de volgende prijzen en zijn te zien op http://www.deleukstefoto.nl/?p=payment

Alle bedragen zijn inclusief BTW en transactiekosten
Het zelf verwijderen/opzeggen van het account geeft geen recht tot teruggave van het resterende lidmaatschapsgeld.
Betaald lid worden van DLF valt nagenoeg samen met de goedkeuring van de transactie. Alleen bij een overschrijving kan een validatie termijn tot 10 werkdagen gelden.
Het lid kan ten alle tijden DLF informeren dat hij of zij het account wenst op te zeggen. Er word echter geen restitutie verleend voor de resterende periode dat men betaald had.
Artikel 5. Privacy en bescherming van gegevens van leden
Het kan mogelijk zijn dat er bepaalde gegevens, opmerkingen of inhoud die users naar eigen inzicht plaatsen/posten etnische afkomst, geaardheid, nationaliteit etc word vrijgegeven. De vertrekker dient zich ervan bewust te zijn dat het lid akkoord gaat hiermee. Ook dient de user zich ervan bewust te zijn dat de verantwoording bij hem of haar ligt voor de verwerking van deze gevoelige informatie.
Ieder Lid kan toegang verkrijgen of om toegang verzoeken tot de informatie die betrekking op hem/haar heeft teneinde deze informatie aan te passen, te verwijderen of DLF te verbieden hiervan gebruik te maken, door te schrijven naar het postadres van Mulder & Schneider BV (Markerkant 1201-04, 1314 AJ, ALMERE) of door de persoonsgegevens formulieren in te vullen. Ieder Lid dient daarbij nauwkeurig zijn persoonlijke identificatie te vermelden.
5.1 Wanneer en waarom verzamelen we informatie over jou ?
Wanneer je je registreert als lid is het nodig informatie te verzamelen, dit om toegang te krijgen tot DLF.
5.2 Welke soort informatie word gevraagd ?
Wanneer DLF informatie over je vraagt kan het gaan om je naam, mailadres, telefoonnummer, bankgegevens, informatie over je geslacht, uiterlijk een stemopname, video beelden, persoonlijke overtuiging, religie, interesse.
Daarnaast kan het zijn dat leden en niet-leden worden gevraagd om niet persoonlijke gegevens. Zoals de browser (,mozilla, explorer etc) en de versie hiervan. Ook kan er gevraagd worden naar welk besturingssysteem je gebruikt (bv Windows XP). Verder kan het zijn dat je ip adres gevraagd wordt, dit is het nummer van je computer die je gebruikt om ons te bezoeken.
Ook DLF maakt gebruik van cookies waarmee tijden het gebruik van DLF gegevens worden opgeslagen. Waardoor leden ongestoord kunnen surfen op DLF. Dit zonder dat men iedere keer weer de informatie op de pagina dient in te typen. Zij die niet willen dat er cookies worden gebruikt kunnen de desbetreffende opties in de browser aanpassen. Meer informatie vind je in de browser specifieke aanwijzingen.
5.3 Wie heeft toegang tot informatie over mij ?
De gegevens die over jou worden verzameld wanneer je je registreert bij DLF worden uitsluitend gebruikt om je onze diensten aan te bieden. DLF doet er alles aan om onze database zodanig te beveiligen dat je gegevens niet voor derden zichtbaar zijn. Slechts een klein aantal van onze medewerkers hebben toegang tot deze gegevens. Ook de persoonlijke anders dan je account gegevens die zichtbaar zijn voor leden die je bij je registratie verstrekt zijn niet toegankelijk voor derden, worden niet verkocht of geruild.

Artikel 6. Intellectueel eigendom
6.1 Inhoud door DLF verstrekt
De merken, inclusief logos, afbeeldingen, foto's, video bestanden, animaties, teksten ed. die voorkomen in de accounts en diensten van DLF zijn intellectuele eigendommen van DLF of haar partners en mogen op straffe van juridische maatregelen niet worden gekopieerd, gebruikt of worden weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van Mulder&Schneider BV en haar partners.
De gebruikersrechten die door DLF aan leden wordt verleend zijn strikt beperkt tot de toegang tot de website, het downloaden, afdrukken en kopiëren naar alle media (vaste schijf, diskette, cd rom etc) Het gebruik van deze documenten voor privé en persoonlijke doeleinden binnen het kader en de duur van het DLF lidmaatschap. Al het ander gebruik door leden zonder toestemming van DLF is nadrukkelijk verboden.
Leden is het nadrukkelijk verboden om de diensten webpagina's van DLF en de software van elementen waaruit DLF en de site zijn opgebouwd te kopiëren, verveelvoudigen, verspreiden, over te geven of commercieel te gebruiken.
6.2 Inhoud door leden verstrekt
Het lid verstrekt informatie op vrijwillige basis met als doel deze informatie te verspreiden op DLF.
Dit geeft DLF het recht op het dupliceren, weergeven, aanpassen, verwijderen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden of overdragen van inhoud die betrekking heeft op de leden (bijvoorbeeld foto's). via alle of een deel van de Mulder & Schneider BV Diensten (op de DLF website, via e-mail en via audiote) en/of in mailings die Mulder & Schneider BV verzendt en, meer algemeen, via alle distributiemedia, met name bepaalde elektronische communicatiemedia (e-mail, SMS, MMS, WAP, Internet, Cd-rom of Dvd-rom) of audiovisuele communicatiemedia (pers, radio, analoge televisie, digitale televisie, kabel of satelliet).

Het Lid geeft DLF uitdrukkelijk toestemming deze inhoud aan te passen aan het uiterlijk van de DLF Diensten en/of de andere bovenvermelde communicatiemedia, en/of deze inhoud aan te passen aan de technische vereisten of juiste media-indelingen. Dit recht wordt algemeen verleend voor de wettelijke duur van de verleende rechten onder de Nederlandse en buitenlandse wetgeving en de huidige en toekomstige internationale verdragen, inclusief uitbreidingen die eventueel met betrekking tot de duur zijn overeengekomen. Het is Leden verboden om inhoud die betrekking heeft op andere Leden te kopiëren, dupliceren of op welke wijze dan ook te gebruiken anders dan voor het gebruik van de Diensten voor de persoonlijke doeleinden en privé-doeleinden van het Lid zelf.
Artikel 7. Aansprakelijkheid en Garantie
7.1 Functioneren van DLF website en diensten
Om goed gebruik te kunnen maken van de diensten, is het noodzakelijk dat het lid beschikt over de juiste hardware, software en parameters: navigator, internet explorer of een vergelijkbare browser waarin _Java script functies, cookies en popups zijn ingeschakeld. Het lid dient te beschikken over de kennis die vereist is om hard en sofware die vereist is om te werken met internet, of waarvan toepassing, met internet en telefoondiensten als ook auditel- diensten. Het lid dient te erkennen dat de eigenschappen en beperkingen van het internet het niet mogelijk maken om garanties te geven omtrent de veiligheid, beschikbaarheid en integriteit van gegevens verwerking via het internet. DLF kan niet garanderen dat de diensten goed zullen werken als het lid een programma voor het onderdrukken van popups activeert. Een dergelijk programma moet altijd worden uitgeschakeld voordat men gebruik maakt van de services. DLF garandeert niet dat haar diensten bruikbaar zullen zijn indien de internet serviceprovider van het lid niet in staat is de services op correcte wijze aan te bieden.
DLF kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet functioneren van de website, het niet beschikbaar zijn of ander soortige problemen mbt het gebruik van de DLF website, als gevolg van fouten in de software, problemen van de internetprovider, problemen op het netwerk of elke andere reden welke de invloedsfeer buiten DLF ligt. Daarnaast geldt dat gebruikers van de AOL problemen kunnen ondervinden van het correct uitvoeren van DLF. Ten gevolge van de specifieke instellingen van deze internetbrowser.
Mede om deze reden garandeert DLF niet dat de services zullen functioneren zonder onderbrekingen of fouten. Het functioneren van de DLF website kan worden onderbroken ivm onderhoud, updates of technische verbeteringen van DLF. Indien mogelijk zal DLF de leden tijdig informeren hierover.
7.2 Informatie en inhoud door leden verstrekt 
Informatie die door een lid aan DLF wordt verstrekt, moet correct zijn en overeenstemmen met de werkelijkheid. De gevolgen van openbaarmaking van deze informatie over het leven van het Lid en/of andere Leden, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van het desbetreffende Lid. Het Lid neemt het initiatief tot openbaarmaking en verspreiding van persoonlijke informatie, gegevens, tekst, inhoud en beelden via DLF. Om die reden doet het Lid afstand van elke verhaalsmogelijkheid op DLF. DLF kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het gaat om de juistheid of onjuistheid van de informatie en inhoud die wordt verstrekt (en de consequenties daarvan) door Leden of bezoekers van de website. Evenmin kan DLF aansprakelijk worden gesteld voor inhoud die door een Lid wordt verspreid en die in strijd is met de rechten van een of meer andere Leden of derden.De kwaliteit die zowel door DLF als door haar Leden van de DLF ontmoetingsservice verwacht wordt, maakt het noodzakelijk dat Leden in hun gedrag en uitingen voldoen aan bepaalde ethische normen, de rechten van derden respecteren, en voldoen aan de toepasselijke wetten en regelgeving. In het kader van het voldoen aan kwaliteitseisen, individuele verantwoordelijkheid en ethiek, maakt DLF het mogelijk dat Leden, op haar site, gegevens (foto's, tekst, beelden), gedrag of teksten van een Lid, welke inbreuk lijken te maken op de toepasselijke wetten en regelgeving, het imago of doel van de DLF service, de rechten derden of algemene normen en waarden, kunnen melden. De Leden erkennen en accepteren dat de door hen aangeleverde gegevens, alsmede hun gedrag en teksten op de Dienst(en), kunnen worden opgemerkt door andere Leden, gematigd en/of gecontroleerd door DLF op basis van objectieve toetsingscriteria. Indien een melding of controle een overtreding door het Lid van enige wet of contractuele verplichtingen onthult, kunnen de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden, en met name van het Artikel "Beëindiging", worden toegepast. In het geval DLF aansprakelijk wordt gesteld voor het niet nakomen door een Lid van verplichtingen die uit de wet of deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien, zal het Lid Mulder & Schneider BV vrijwaren van alle claims of schadeloosstellingen tegen DLF, inclusief maar niet beperkt tot volledige vergoeding van kosten, inclusief de advocaat- en proceskosten.
7.3 Koppelingen ("links")
DLF of derden kunnen koppelingen vermelden naar andere websites of naar andere bronnen op Internet. Omdat DLF geen controle heeft over deze externe sites en bronnen, kan DLF niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid ervan, en evenmin voor de inhoud, advertenties, producten, Diensten of enig ander onderdeel op of van deze externe sites of bronnen. Als een Lid via een zoekopdracht die op de website van DLF is opgegeven, terechtkomt op sites, webpagina's of forums waarvan de inhoud en/of het doel in strijd is met de Nederlandse wetgeving, wordt het Lid aangeraden de desbetreffende site te verlaten om mogelijke juridische sancties te voorkomen.
7.4 Beperking van aansprakelijkheid 
DLF kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld wanneer er overtuigend bewijs is geleverd door het betreffende lid. DLF in in geen gevallen aansprakelijk voor directe of indirecte schade van een lid.Mulder&Schneider BV zal niet aansprakelijk zijn voor de directe of indirecte schade die een Lid lijdt indien het Lid de Gebruiksvoorwaarden niet of niet correct heeft nageleefd.
Artikel 8. Beëindiging
Leden kunnen hun registratie bij DLF op elk gewenst moment zonder opgaaf van reden beëindigen. Dit dmv in te loggen op de website en onder "mijn controller" het betreffende account te verwijderen. Restitutie over de betaalde termijn wordt er niet gegeven.
Tevens behoudt DLF zich het recht behoudt zich het recht voor registraties van gebruikers en geplaatste bestanden zonder opgaaf van reden te verwijderen.
Een dergelijke beëindiging zal plaatsvinden wanneer een lid de voorwaarden niet naleeft en DLF zal eventuele schade verhalen op de betreffende user.
Bij een schriftelijke (of via mail) aanvraag tot verwijdering van het account zal betreffend lid op de hoogte worden gesteld dat het account is verwijderd. De persoonlijke gegevens van de user zullen dan ook geheel worden verwijderd uit de database.
Artikel 9. Overeenkomst tussen het lid en DLF
Deze gebruikervoorwaarden gelden tevens als gebruikersovereenkomst waarin de relatie tussen DLF en het lid worden vastgelegd.Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de GebruiksVoowaarden volledig van kracht blijven. Bovendien, indien een partij bij deze overeenkomst nalaat actie te ondernemen op een overtreding van de Gebruiksvoorwaarden door de andere partij, wordt dit niet aangemerkt als het doen van afstand door de eerst genoemde partij om bij toekomstige overtredingen actie te ondernemen.
Artikel 10. Toevoegingen van DLF op de gebruikersvoorwaarden
DLF is gerechtigd deze voorwaarden ten alle tijden te wijzigen. Zodra de wijzigingen zijn gepubliceerd zullen de leden op de hoogte worden gebracht van de aard van de wijzigingen. De wijzigingen zullen ca een maand dat ze op de website zijn geplaatst van kracht worden.
10.1 De termijn van de door het lid betaalde lidmaatschap is nog niet afgelopen
In dit geval mag het lid eisen dat de gebruikersvoorwaarden die van kracht waren op het moment dat de betaling werd gedaan blijven gelden totdat de betaalde termijn is verstreken.
10.2 De termijn waarvoor de betaling was gedaan is verstreken
In dit geval is het lid toegestaan om elk gewenst moment binnen de 4 maanden volgend op de dag dat de nieuwe gebruikersvoorwaarden van kracht zijn geworden, gebruik te maken van de procedure zoals beschreven in het artikel "beëindiging". Na deze periode van vier maanden worden de nieuwe gebruikersvoorwaarden geacht te zijn geaccepteerd door het lid, tenzij het betreffende lid de wens kenbaar heeft gemaakt het account op te heffen. Leden worden daarom verzocht om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.
Artikel 11. Toepasbaar recht en jurisdictie
Op deze gebruikersvoorwaarden is de Nederlandse wetgeving van toepassing. In geval van een geschil mbt de uitleg van een begrip of bepaling van deze gebruikersvoorwaarden, zal de Nederlandse taal de taal van uitleg zijn. Op grond van dwingend rechtelijke bepalingen van openbare orde zijn de rechtbanken van Amsterdam uitsluitend bevoegd om te oordelen bij elk geschil dat verband houdt met deze gebruikersvoorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot hun geldigheid, interpretatie, uitvoering en / of beëindiging en de gevolgen daarvan.
Artikel 12. Over Mulder&Schneider B
DLF is eigendom van Mulder&Schneider BV. Mulder&Schneider BV is een besloten vennootschap en is geregistreerd bij de KVK te Lelystad onder nummer: 39090273, met het hoofdkantoor op het volgende adres: Markerkant 1201-04, 1314 AJ Almere, Nederland
Bij eventuele vragen kun je altijd met het contactformulier contact met ons opnemen.